Arbejdstid for ansatte i regionerne

Arbejdstiden er som udgangspunkt ens for alle her i landet, nemlig 37 timer om ugen i 52 uger om året. Det giver en bruttoarbejdstid på 1924 timer om året - og herfra skal man trække ferie og søgnehelligdage.

Arbejdstid for undervisere

Meget forenklet udtrykt er underviseres arbejdstid sammensat af tid til undervisning, som foregår sammen med eleverne, samt tid til forberedelse, samarbejde med kolleger, forældre osv.

Arbejdstiden reguleres gennem centrale aftaler, som er tilpasset de forskellige undervisningsområder. De centrale aftaler kan suppleres eller erstattes med lokale aftaler.

Læs AFTALE OM ARBEJDSTID FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Aftalen er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Lærernes Centralorganisation (LC)

Hent layoutet og printvenlig udgave aftale om arbejdstid for undervisningsområdet i regionerne