Arbejdstid

Arbejdstid for ansatte i regionerne

Alle_033 2013 20 05 DLF Gentofte 021

Arbejdstiden er som udgangspunkt ens for alle her i landet, nemlig 37 timer om ugen i 52 uger om året. Det giver en bruttoarbejdstid på 1924 timer om året - og herfra skal man trække ferie og søgne-helligdage.

Arbejdstid for undervisere

Vi har udarbejdet en regional "Grønspættebog" som gælder for de ansatte på regionernes skoler/institutioner, som har overenskomst med Danmarks Lærerforening. Her kan du finde teksten fra loven – og på sigt vil du kunne finde kredsens bemærkninger til de enkelte paragraffer.