Arbejdstid for ansatte i kommunerne

Læs om de arbejdstidsaftaler, der gælder for ansatte i kommunerne. Det er fx lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen og PPR, konsulenter, UU-vejledere m.fl.

Lærer og børnehaveklasseleder i folkeskolen, specialskoler, PPR, STU og specialundervisning for voksne

 

Lærere og børnehaveklasseledere ansat i folkeskolen, specialskoler, PPR og specialundervisning for voksne er omfattet af “Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne”. Aftalen indeholder bestemmelser om et forpligtende samarbejde om arbejdstid på kommunalt niveau og skolen/arbejdspladsen, samt på tværs af niveauerne. Desuden indeholder aftalen en række klassiske arbejdstidsbestemmelser om arbejdstidens tilrettelæggelse, opgørelse af arbejdstiden, overarbejde, afspadsering mv. 

 

Du skal være opmærksom på, om din kommune og kreds har indgået lokalaftale om arbejdstid. Med sådanne lokale aftaler kan der være supplerende regler eller regler, der erstatter dele af ovennævnte arbejdstidsregler. 

 

Læs “Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne” (pdf) 

Hent layoutet og printvenlig udgave af arbejdstidsaftalen 2020 (pdf)

Du kan læse mere her

Få svar på spørgsmål om din arbejdstid

Kontakt din lokale kreds, som kan rådgive dig om din arbejdstid.

Find din lokale kreds

Parternes fælles erfaringsopsamling på kommuner og skolers arbejde med A20 

 

På vegne af KL og DLF/LC har Epinion i foråret 2023 gennemført første del af parternes fælles erfaringsopsamling på kommuner og skolers arbejde med A20. Undersøgelsen skal gentages i 2024 og er udarbejdet pba. en spørgeskemaundersøgelse for forvaltningschef og kredsformand, en spørgeskemaundersøgelse for ledere og TR, casebesøg med kommuner og skoler og kodning af kommunale redegørelser og skoleplaner. 

 

Du finder rapporten her (pdf)