Arbejdstid for ansatte i regionerne

Læs om de arbejdstidsaftaler, der gælder for ansatte i regionerne. Det er fx lærere, børnehaveklasseledere og konsulenter.

Lærer og børnehaveklasseleder ved specialundervisning for børn og voksne og STU  

 

Lærere og børnehaveklasseledere er omfattet af “Aftale om arbejdstid for undervisningsområdet i regionerne”. Aftalen indeholder bestemmelser om et forpligtende samarbejde om arbejdstid på skolen/institutionen. Desuden indeholder aftalen en række klassiske arbejdstidsbestemmelser om arbejdstidens tilrettelæggelse, opgørelse af arbejdstiden, overarbejde, afspadsering mv. 

 

Du skal være opmærksom på, om din arbejdsgiver og kreds har indgået lokalaftale om arbejdstid. Med sådanne lokale aftaler kan der være supplerende regler eller regler, der erstatter dele af ovennævnte arbejdstidsregler. 

 

Læs “Aftale om arbejdstid for undervisningsområdet i regionerne” (pdf)

Hent layoutet og printvenlig udgave af arbejdstidsaftalen 2021 (pdf) 

 

 

Konsulenter og skolepsykologer 

 

Når du er ansat som (skole)konsulent eller skolepsykolog uden ledelsesbeføjelser er din arbejdstid gennemsnitligt 37 timer om ugen. Da du forudsættes selv at tilrettelægge væsentlige dele af arbejdstiden, findes der ikke nærmere bestemmelser om fx arbejdstidens placering, opgørelse mv. Der kan, i helt særlige situationer, iværksættes en aftale om merarbejde idet konsulenter og psykologer er omfattet af ”Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid”.

 

Læs ”Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid” (pdf)

Få svar på spørgsmål om din arbejdstid

Kontakt din lokale kreds, som kan rådgive dig om din arbejdstid.

Find din lokale kreds