Arbejdstid

Arbejdstid for ansatte i staten

Når vi forhandler overenskomst for vores medlemmer på statslige skoler og institutioner, er arbejdstiden en del af forhandlingerne. Læs mere om de generelle- og specifikke forhold, som er gældende for den institution- eller skole, som du er ansat på.

Generelt om arbejdstid

Når vi forhandler overenskomst for vores medlemmer på statslige skoler og institutioner, er arbejdstiden en del af forhandlingerne.

Bruttoarbejdstiden er på 1924 timer om året - og herfra skal man trække ferie og søgne- og helligdage.

Arbejdstid for lærere/undervisere

Meget forenklet udtrykt er arbejdstiden sammensat af tid til undervisning, som foregår sammen med eleverne samt tid til forberedelse, samarbejde med kolleger, forældre osv.

Arbejdstiden reguleres gennem centrale aftaler. De centrale aftaler kan suppleres af lokale aftaler.

Her kan du læse en beskrivelse af de arbejdstidsaftaler, der er indgået centralt for medlemmer på de private gymnasiers grundskoler, frie fagskoler og SOSU-skolerne.

Hent layoutet og printvenlig udgave aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten