Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i staten

Frie Fagskoler

Hvis du er ansat som lærer på en af de frie fagskoler, er du omfattet af en række regler for din arbejdstid.

Frie Fagskoler

Arbejdstiden for lærere på frie fagskoler er reguleret af to cirkulærer. Cirkulære om arbejdstid samt ”Arbejdstid for lærere m.fl. i staten” (A21). Disse aftaler er rammen. Du kan finde begge til højre på siden.

A21 består dels af et samarbejdsspor, som skal være med til at sikre ”Et forpligtende samarbejde, der skaber gennemskuelighed og overblik over arbejdstiden og prioriteringen af opgaverne, styrker grundlaget for et godt arbejdsmiljø.” Samarbejdet er med din TR samt det samlede lærerkollektiv.

Derudover består A21 af mere ”klassiske” arbejdstidsbestemmelser. Det er her, du finder det aftalte om eksempelvis opgaveoversigten (§9), forberedelse (§ 10), ret til nedsat arbejdstid fra 60 år (§ 13a), opgørelse af arbejdstiden (§ 14) eller reglerne for ”dag og døgn” arbejde (Kapitel 3 og 4).

Din TR og kreds kan altid være behjælpelige, hvis du har spørgsmål om arbejdstid.