Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i staten

Private gymnasiers grundskoler

Her kan du læse om, hvordan arbejdstiden er aftalt, hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder på et privat gymnasiums grundskole.

Private gymnasiers grundskoler

Arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere på et privat gymnasiums grundskole er reguleret af to cirkulærer. Cirkulære om arbejdstid samt ”Arbejdstid for lærere m.fl. i staten” (A21). Disse aftaler er rammen. Du kan finde begge til højre på siden.

A21 består dels af et samarbejdsspor, som skal være med til at sikre ”Et forpligtende samarbejde, der skaber gennemskuelighed og overblik over arbejdstiden og prioriteringen af opgaverne, styrker grundlaget for et godt arbejdsmiljø.” Samarbejdet er med din TR samt det samlede lærerkollektiv.

Derudover består A21 af mere ”klassiske” arbejdstidsbestemmelser. Det er her, du finder det aftalte om eksempelvis opgaveoversigten (§9), forberedelse (§ 10), ret til nedsat arbejdstid fra 60 år (§ 13a), opgørelse af arbejdstiden (§ 14) eller reglerne for ”dag og døgn” arbejde (Kapitel 3 og 4).

Din TR og kreds kan altid være behjælpelige, hvis du har spørgsmål om arbejdstid.