Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i staten

Private gymnasiers grundskoler

Her kan du læse om, hvordan arbejdstiden er aftalt, hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder på et privat gymnasiums grundskole. De fleste ledere vil være omfattet af arbejdstidsreglerne for statens tjenestemænd uden højeste arbejdstid

Private gymnasiers grundskoler

Som lærer og børnehaveklasseleder reguleres din arbejdstid af ”Arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler”. Denne referer med undtagelser til ”Statens arbejdstidsaftale”. Til højre kan du finde link til aftaler.

Hvis du har brug for konkret rådgivning om din arbejdstid, skal du tale med din TR eller med kredsen.

I 2021 blev der indgået ny aftale om arbejdstid på det statslige område. For skoler som har skoleåret som normperiode gælder den nye arbejdstidsaftale fra skoleåret 2022/23, dele af aftalen træder dog i kraft før.

Bl.a. ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer, mod tilsvarende lønnedgang, når du fylder 60 år. Denne ret gælder fra 1. august 2021 for skoler som følger skoleåret som normperiode. Retten indtræder fra den normperiode, hvori du fylder 60 år.

Du kan læse hele aftalen ved at følge link til højre.