Arbejdstid Arbejdstid for ansatte i staten

Undervisere på SOSU-skolerne

I 2021 er der indgået en ny aftale om arbejdstid på det statslige område.

SOSU-skolerne

Arbejdstiden for lærere/undervisere på en SOSU-skole er reguleret af ”Arbejdstid for lærere m.fl. i staten” (A21). Du finder A21 som link til højre på siden.

A21 består dels af et samarbejdsspor, som skal være med til at sikre ”Et forpligtende samarbejde, der skaber gennemskuelighed og overblik over arbejdstiden og prioriteringen af opgaverne, styrker grundlaget for et godt arbejdsmiljø.” Samarbejdet er med din TR samt det samlede lærerkollektiv.

Derudover består A21 af mere ”klassiske” arbejdstidsbestemmelser. Det er her, du eksempelvis finder det aftalte om eksempelvis opgaveoversigten (§9), forberedelse (§ 10), ret til nedsat arbejdstid fra 60 år (§ 13a), opgørelse af arbejdstiden (§ 14) eller reglerne for ”dag og døgn” arbejde (Kapitel 3 og 4).

Din TR og kreds kan altid være behjælpelige, hvis du har spørgsmål om arbejdstid.