Privatansat

Du har ret til at få en ansættelseskontrakt

Hvis du ansættes for mere end en måned og har mulighed for mindst 8 timers om ugen er det lovpligtigt, at få en ansættelseskontrakt. Kontrakten skal være udleveret senest en måned efter ansættelsens start.

Får du ikke en ansættelseskontrakt, kan arbejdsgiveren blive dømt til at betale en godtgørelse. I linket til højre kan du finde loven om ansættelsesbeviser.  

Vilkår om løn, arbejdstid, sygdom og ferie skal stå i ansættelseskontrakten

Ansættelseskontrakten skal oplyse om de vilkår, der gælder for alle relevante forhold under ansættelsen, f.eks. med hensyn til løn, arbejdstid, sygdom og ferie. Nogle af disse forhold er reguleret af lovgivning, som fastsætter minimumsbestemmelser på forskellige områder.

I linkboksen ude i højre side er der links til nogle af de relevante love.  

Hvad kan Danmarks Lærerforening hjælpe dig med

Danmarks Lærerforening kan hjælpe dig med:

  • Forhandle lønnen med din arbejdsgiver
  • Konkret rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår
  • Foreningens eventuelle kendskab til lønniveauet hos den arbejdsgiver, du søger job hos
  • Gennemsyn af arbejdsgiverens forslag til ansættelseskontrakt

Har du brug for hjælp, så kontakt den kreds hvor din arbejdsplads ligger