Barsel og børn Regler for barselsorlov før august 2022

Planlæg din orlov – fleksible muligheder

Reglerne for orlovsfravær og barselsdagpenge er suppleret med en række fleksibilitetsmuligheder, som betyder, at du som forælder kan tilrettelægge orloven mere fleksibelt. Nogle muligheder skal aftales med din arbejdsgiver, og andre orlovsmodeller har du en egentlig ret til at benytte.

 Få hjælp til at planlægge din orlov

Barselsreglernes muligheder for fleksibilitet kan være vanskelige at håndtere, og særligt fordi orlovsmodellerne har begrænsninger i kombinationsmulighederne, er det en god ide at hente hjælp til planlægning af din orlov hos din TR eller din lokale kreds. Find din kreds

Overordnet set er der 3 fleksibilitetsmuligheder:

1. Udskydelse af orlov

Den ene forælder har ret til at udskyde mellem 8-13 uger af forældreorloven til afvikling på et senere tidspunkt inden barnet fylder 9 år. Hvis du ønsker at benytte denne ret, kræver det, at udskydelsen er varslet overfor din arbejdsgiver senest 8 uger efter barnets fødsel. De udskudte uger skal afvikles i en sammenhængende periode. Skifter du arbejde inden de udskudte uger er afviklet, bibeholder du denne ret overfor en ny arbejdsgiver.

Begge forældre har mulighed for at aftale med arbejdsgiver, at udskyde op til 32 uger af forældreorloven til afvikling på et senere tidspunkt inden barnet fylder 9 år. De udskudte uger kan afvikles drypvis, hvis det kan aftales med din arbejdsgiver. Skifter du arbejde inden de udskudte uger er afviklet, skal du indgå en fornyet aftale med din nye arbejdsgiver.

Det er ikke muligt at udskyde orlov, hvis du er ledig.

2. Forlængelse af forældreorloven

Begge forældre har ret til at forlænge de 32 ugers forældreorlov med 8 eller 14 uger, sådan at forældreorloven bliver på enten 40 eller 46 uger. Som ledig har du dog kun mulighed for at forlænge med 8 uger.

Ønsker du at forlænge orloven, skal dette varsles overfor din arbejdsgiver senest 8 uger efter barnets fødsel.

Vær opmærksom på, at forlængelsen af forældreorloven ikke giver ret til mere end de 32 ugers fælles barselsdagpenge. Forlængelsen kan enten benyttes uden dagpenge eller ved, at barselsdagpengene fordeles ud på de 40/46 uger med nedsat takst.

Retten til fuld løn i de offentlige overenskomster er betinget af, at der ydes fuld dagpengerefusion til din arbejdsgiver fra Udbetaling Danmark. Hvis du i perioden med løn beder Udbetaling Danmark om at omregne dagpengesatsen, vil din arbejdsgiver få nedsatte dagpenge. Dette har konsekvenser for retten til sædvanlig løn.

Du bør derfor vente med at bede Udbetaling Danmark om at omregne barselsdagpengene, indtil perioden med sædvanlig løn er ophørt.

3. Genoptagelse af arbejdet delvist i orlovsperioden

I har som forældre begge mulighed for at aftale med jeres arbejdsgivere, at genoptage arbejdet delvist i orlovsperioden. Ved at genoptage arbejdet delvist er der mulighed for at forlænge orlovsperioden med den tid, arbejdet er genoptaget. Eksempelvis kan du aftale med din arbejdsgiver, at de 32 ugers forældreorlov afvikles på halv tid i 64 uger – og på den måde udstrække din orlovsperiode.

Når du har genoptaget arbejdet delvist, får du løn for den tid du arbejder og barselsdagpenge for den tid, du holder orlov.

Hvis du har valgt at forlænge orloven med 8 eller 14 uger, kan du ikke samtidig udstrække din orlov ved at genoptage arbejdet delvist.