Ferie

Sygdom og ferie

Du kan få erstatningsferie, hvis du er syg i dine 5 ugers ferie eller i den 6. ferieuge.

Deltidsansat

Hvis du er ansat i en kommune eller i en region, vil din løn i ferien være den samme.

Ferie og fratrædelse

Du skal have et feriekort, hvis du skifter job, går på pension eller efterløn.

Privatansat

Når du er privat ansat, kan der være aftalt særlige vilkår omkring ferie.

Den nye ferielov

Den nye ferielov, som er blevet implementeret i de enkelte overenskomster