Ferie og fratrædelse

Du skal have afregnet ferie til Feriekonto, hvis du bliver opsagt, skifter job, går på pension eller efterløn.

Jobskifte eller opsigelse 

Når din ansættelse stopper, skal du have afregnet den ferie, som du har optjent, men ikke har nået at afvikle. Værdien af feriedagene beregnes som 12,5 pct. af din ferieberettigede løn på det tidspunkt, hvor du optjente ferien.  

 

Med reglerne om samtidighedsferie, så kan du have afholdt ferie på forskud. Hvis du har afholdt mere ferie, end der er optjent på fratrædelsestidspunktet, så trækkes du i løn for det antal feriedage, som du er i minus. 

 

 

6. ferieuge / særlige feriedage 

Hvis du er ansat i stat, kommune eller region, så får du både udbetalt den del af den 6. ferieuge, også kaldet de 5 særlige feriedage, som du ikke har holdt endnu, og den del af den 6. ferieuge, som du har optjent til det kommende ferieår. Som privatansat bortfalder 6. ferieuge ved fratræden. Det afhænger af hvad der fremgår af din kontrakt eller overenskomst, hvis du er dækket af en sådan. 

 

 

Pension 

Hvis du går på pension uden at få efterløn, og helt forlader arbejdsmarkedet, skal du have al ikke-afholdt ferie udbetalt. Hvis du fortsat er på arbejdsmarkedet, selvom du er gået på pension (eksempelvis hvis du går på delpension), kan du kontakte din lokale kreds for rådgivning. 

 

 

Efterløn 

Hvis du forlader arbejdsmarkedet, og dine resterende feriepenge bliver udbetalt af din arbejdsgiver med den sidste månedsløn, bliver din første udbetaling af efterløn udskudt med det antal feriedage, som dine feriepenge svarer til. 

 

Hvis din arbejdsgiver derimod indbetaler feriepengene til Feriekonto, skal du oplyse a-kassen om det, når du hæver feriepengene. De bliver herefter modregnet i efterlønnen. Det er en god idé at kontakte a-kassen for rådgivning i forbindelse med efterløn og ferie. 

 

Du kan kontakte a-kassen her (Lærernes a-kasse)

Hvad gælder på din arbejdsplads?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om reglerne på din arbejdsplads.

Find din lokale kreds