Ferie for ansatte i kommuner, regioner og stat

Hvis du er ansat i enten en kommune, region eller på en statslig arbejdsplads, er du omfattet af ferieaftaler, som giver dig yderligere rettigheder end dem du har ret til i henhold til ferieloven.

Ferie for ansatte i kommuner, regioner og stat

Hvis du er kommunalt, regionalt eller statsligt ansat har du ret til sammenlagt 6 ugers ferie. Udgangspunktet er, at du optjener din ret til at afholde ferie med løn i ferieoptjeningsåret og ret til at afholde din optjente ferie i ferieafholdelsessåret.

Optjening af ferie

Du optjener ret til at afholde 2,08 dages ferie/15,42 ferietimer med løn pr. måned. De optjente dage kan afholdes med det samme. Du optjener således 5 ugers ferie i løbet af optjeningsårets 12 måneder. Perioden for optjening går fra 1. september til 31. august det efterfølgende år og kaldes ferieåret.

Afholdelse af ferie

Perioden for afholdelse af ferie udgør ferieåret samt de fire måneder efter ferieårets afslutning. Perioden på 16 måneder kaldes for ferieafviklingsperioden og går fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år.

6. ferieuge/særlige feriedage

Ud over de 5 ugers ferie optjener du ret til yderligere 5 feriedage (også kaldet henholdsvis 6. ferieuge i kommuner/regioner og særlige feriedage i staten). De 5 feriedage optjenes i kalenderåret (dvs. 1. januar til 31. december) og kan afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april året efter.

Er du ansat i en kommune eller region, kan 6. ferieuge enten afholdes, overføres til efterfølgende ferieår efter aftale eller udbetales. Du skal senest den 1. maj meddele din leder, om du ønsker at holde 6. ferieuge i det kommende ferieår eller få den udbetalt, når året er gået. Der kan lokalt være fastsat en anden dato.

Er du ansat i staten, kan du enten afholde dine optjente særlige feriedage, overføre efter aftale eller få dem udbetalt efter aftale.

Særlig feriegodtgørelse

Til brug for ferien får alle ansatte med løn under ferie også udbetalt en særlig feriegodtgørelse; det såkaldte ferietillæg. I kommuner og regioner udgør ferietillægget 2,15% af din årlige løn. For ansatte i staten udgør ferietillægget 1,5 %.

I staten er udbetaling af ferietillægget er opdelt i to årlige rater, som udbetales henholdsvis i slutningen af maj og i slutningen af august. Derimod har regioner og kommuner delt udbetalingen af ferietillægget i tre årlige rater, som udbetales i slutningen af april, maj og august.