Ferie og fratrædelse

Du skal have et feriekort, hvis du skifter job, går på pension eller efterløn.

 

Jobskifte

Når du skifter job, skal du både have et feriekort for det aktuelle ferieår (hvis du har noget ferie tilbage) og for det kommende ferieår, som du er i gang med at optjene ferie med løn til.

Feriekortet beregnes som 12,5 pct. af din ferieberettigede løn og svarer til ferie med løn og særlig feriegodtgørelse.

Du får både udbetalt den del af den 6. ferieuge, som du ikke har holdt endnu, og den del af den 6. ferieuge, som du har optjent til det kommende ferieår.


Feriekort for det ferieår, du skifter job
Når du skifter job, skal du have et feriekort fra din tidligere arbejdsgiver med en feriegodtgørelse for de ugers ferie med løn, du ikke har holdt i det aktuelle ferieår (1. maj – 30. april).  

Hvis du eksempelvis skifter job midt i et ferieår, hvor du har holdt tre ugers ferie med løn, skal du have et feriekort på de resterende to ugers ferie med løn, så du kan holde dem på din nye arbejdsplads.

Din særlige feriegodtgørelse udbetales i starten af ferieåret, og den skal derfor modregnes din feriegodtgørelse.

Hvis du har holdt alle fem ugers ferie med løn, inden du skifter job, får du ikke noget feriekort for det aktuelle ferieår.


Feriekort for det optjeningsår, du skifter job
Når du skifter job, skal du (også) have et feriekort med feriegodtgørelse for den ferie, du er i gang med at optjene til næste ferieår.

Hvis du eksempelvis skifter job 1. marts 2015, har du i januar og februar optjent ferie med løn til en sjettedel af næste ferieår (1. maj 2016 – 30. april 2017). Det får du tilsendt et feriekort på, inden næste ferieår begynder.

Resten af kalenderåret optjener du ferie med løn som sædvanligt på din nye arbejdsplads. Når du skal holde dine 5 ugers ferie, vil du få udbetalt feriegodtgørelse for en sjettedel af perioden, mens du vil få løn under ferie som sædvanligt de resterende fem sjettedele af perioden. Du kan læse mere om, hvordan du forholder dig, når du som nyansat skal holde ferie her.

 

Pension eller efterløn

Pension
Hvis du går på pension uden at få efterløn og helt forlader arbejdsmarkedet, skal du have al ikke-afholdt ferie udbetalt – både fra det aktuelle ferieår og det kommende ferieår. Du skal selv bede din arbejdsgiver om at få ferien udbetalt.

Hvis du fortsat er på arbejdsmarkedet, selvom du er gået på pension (eksempelvis hvis du går på delpension), kan du kontakte din lokale kreds for rådgivning.

Efterløn
Hvis du går på efterløn og helt forlader arbejdsmarkedet, kan du vælge at få udbetalt den ferie, du endnu ikke har holdt i det aktuelle ferieår og den ferie, du har optjent til næste ferieår. Ferien vil i visse tilfælde blive modregnet din efterløn.

Hvis du går på efterløn, men fortsætter med at arbejde, får du inden næste ferieår tilsendt et feriekort på den ferie, du har til gode. Udbetalingen af feriegodtgørelsen vil blive modregnet din efterløn.

Det er en god idé at kontakte a-kassen for rådgivning i forbindelse med efterløn og ferie.