Privatansat

Du har som minimum ret til 5 ugers ferie. Se, om du har ret til mere i din ansættelseskontrakt.

Tjek din ansættelseskontrakt

Som privatansat skal du læse din ansættelseskontrakt for at finde ud af, om du eksempelvis har ret til at holde mere end de 5 ugers ferie, og hvordan du er stillet økonomisk, når du holder ferie. 

Hvis du er i tvivl eller har brug for rådgivning om ferie, kan du kontakte din kreds.

 

Løn eller feriegodtgørelse

Du har ret til at holde 5 ugers ferie om året, men du har kun ret til at få løn under ferie, hvis det står i din ansættelseskontrakt.

Hvis du ikke har optjent ferie med løn eller feriegodtgørelse til hele eller dele af din ferie, kan du med din arbejdsgiver aftale at holde ferien på forskud. Hvis du fratræder inden ferien er optjent, vil du blive trukket i løn for den ferie, du har holdt, men ikke har optjent.

Hvis du ikke får løn under ferie, vil du i stedet få udbetalt feriegodtgørelse, når du holder ferie. Feriegodtgørelsen svarer til 12,5 pct. af din ferieberettigede løn i feriesåret.

Ledig i optjeningsåret
Hvis du har været ledig i løbet af optjeningsåret, kan du få feriedagpenge udbetalt i din ferie.
Læs mere hos Lærernes a-kasse 

Hvornår kan jeg holde ferie?

Du har ret til at holde mindst 3 af dine 5 ferieuger mellem 1. maj og 30. september (hovedferien). Du og din arbejdsgiver planlægger i fællesskab, hvornår du holder dine 5 ugers ferie.

Hvis du bliver syg op til eller i din ferie, kan du få erstatningsferie.

Særlig feriegodtgørelse 

Alle lønmodtagere i Danmark er omfattet af ferieloven, og har ret til udbetaling af 1 % af den ferieberettigede løn. Særlig feriegodtgørelse fra ferieloven udbetales enten 2 gange årligt eller samtidig med at den dertil svarende ferie begynder.

Der kan være aftalt en forhøjelse af lovens 1%, så det bør du tjekke i din overenskomst eller ansættelseskontrakt, hvis du er ansat på en individuel kontrakt. Der kan også være aftalt, hvornår den ikke ferielovbestemte forhøjelse udbetales.

Hvis den særlige feriegodtgørelse i ferieloven udbetales 2 gange årligt, forfalder betalingen for perioden 1. september til 31. maj til betaling ultimo maj, mens særlig feriegodtgørelse for perioden 1. juni til 31. august forfalder til betaling ultimo august.

Særlig feriegodtgørelse kan udbetales som en forholdsmæssig del samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder og svarende til længden af den planlagte ferie, men det sker yderst sjældent.'