Syg før eller under din ferie

Du kan få erstattet din ferie, hvis du er syg i dine 5 ugers ferie eller i den 6. ferieuge.

Der gælder forskellige regelsæt for de 5 ugers ferie og den 6. ferieuge. Uanset gælder dog, at det kun er muligt at få erstatningsferie for ferielovens 5 ugers ferie og ferieaftalens feriedage (6. ferieuge) og ikke for dage, hvor man har arbejdsfrie dage (fx 0-dage). 

Hvis du er syg inden ferien og ved feriens påbegyndelse, skal du melde dig syg efter de lokale regler på første feriedag. Så har du ret til erstatningsferie de dage, du er syg i ferien.

Erstatningsferie for dine 5 ugers ferie skal placeres i ferieafholdelsesperioden fra 1. september til den 31. december året efter. Hvis du er syg i hele ferieafholdelsesperioden, overføres fire af de fem uger til afholdelse i den næste ferieafholdelsesperiode og den femte uge udbetales.

Hvis du også er sygemeldt i hele den næste ferieafholdelsesperiode, så kan ferien udbetales (dette gælder kun for barselsorlov og sygdom som feriehindring.)

Du skal indhente en lægeerklæring til din arbejdsgiver, som du selv skal betale. De første fem dages sygdom af dine 5 ugers ferie erstattes ikke (de er karensdage).

For 6. ferieuge gælder, at feriedagene skal afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april og ellers skal udbetales. Det er arbejdsgiver, som skal betale for lægeerklæring i forbindelse med 6. ferieuge. 6. ferieuge er ikke omfattet af karensperiode.