Syg før eller under din ferie

Du kan få erstattet din ferie, hvis du er syg i dine 5 ugers ferie eller i den 6. ferieuge.

Der gælder forskellige regelsæt for de 5 ugers ferie og den 6. ferieuge (eller 'særlige feriedage', hvis du er ansat i staten).

Uanset gælder dog, at det kun er muligt at få erstatningsferie for ferielovens 5 ugers ferie og ferieaftalens feriedage (6. ferieuge) og ikke for dage, hvor man har arbejdsfrie dage (fx 0-dage). 

Hvis du bliver syg inden din ferie begynder, skal du melde dig syg på første feriedag efter de lokale regler. Så har du ret til erstatningsferie de dage, du er syg i ferien.

Erstatningsferie

Erstatningsferie for dine 5 ugers ferie skal placeres i ferieafholdelsesperioden fra 1. september til den 31. december året efter. Hvis du er syg i hele ferieafholdelsesperioden, overføres fire af de fem uger til afholdelse i den næste ferieafholdelsesperiode og den femte uge udbetales.

Hvis du også er sygemeldt i hele den næste ferieafholdelsesperiode, så kan ferien udbetales (dette gælder kun for barselsorlov og sygdom som feriehindring.)

Hvis du bliver syg i din ferie, kan du også få erstatningsferie. Du skal straks melde dig syg og indhente en lægeerklæring til din arbejdsgiver, som du selv skal betale. De første fem dages sygdom af dine 5 ugers ferie erstattes ikke (de er karensdage).

Syg i 6. ferieuge

For 6. ferieuge og særlige feriedage gælder, at feriedagene skal afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april. Hvis du bliver syg, inden din ferie begynder, har du ret til at lægge erstatningsdagene på et andet tidspunkt i ferieperioden. Hvis det ikke kan nås inden 30. april, udbetales dagene. 

Det er arbejdsgiver, som skal betale for lægeerklæring i forbindelse med 6. ferieuge. Hvis du bliver syg i din ferie, kan der efter vurdering være mulighed for, men ikke ret til, at få erstatningsferie. 6. ferieuge er ikke omfattet af karensperiode.