Ansat ved et vikarbureau

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som vikar i folkeskolen ansat ved et vikarbureau.

Hvis du er ansat ved et vikarbureauet, er vikarbureauet din arbejdsgiver og udbetaler din løn, men det er den folkeskole, du er vikar på, der har ansvaret for dig under arbejdet. Du er altså omfattet af bl.a. Folkeskoleloven og skolens arbejdsskadeforsikring. Det er skolelederen, der leder og fordeler dit arbejde på skolen. 

Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2024 og dermed gældende. 

Læs: Overenskomst for lærervikarer (pdf)

 

 

Hvor lang tid kan jeg være i et vikariat? 

 

Du kan være tilkaldevikar eller være i et fast vikariat. Du kan dog højst være i et fast vikariat i 3 måneder. Hvis du vikarierer for en, der enten er sygemeldt eller på barsel, kan du være ansat i max. 6 måneder. 

  

Som vikar er du timelønnet. Lønnen beregnes pr. time à 60 minutter.  

 

 

Timeløn for uddannede lærere

Under 8 års anciennitet 

362,86 kr.    

8 års anciennitet eller mere 

397,57 kr.    

  

Timeløn for børnehaveklasseledere

Under 8 års anciennitet 

343,93 kr.    

8 års anciennitet eller mere 

378,64 kr.    

 

Timeløn for ikke-uddannede 

Ikke-uddannede 291,87 kr.

 

Overarbejde 

Hvis du arbejder mere end 37 timer ugentligt, skal du have dit overarbejde udbetalt med din timeløn plus 50 pct. 

Tillæg

Hvad gælder på din arbejdsplads?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om reglerne på din arbejdsplads.

Find din lokale kreds