Løn Ansat i en kommune

Ernæring og sundhed

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som professionsbachelor i ernæring og sundhed

Grundløn og 4 års-trin

Grundlønnen til professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed er løntrin 28 + 4.000 kr. i årligt grundbeløb. Efter 4 års beskæftigelse stiger lønnen - se skema

Landet er opdelt i fem lønområder

Se hvilket område du hører til

Grundløn

Løntrin 28 + 4.000

4 års erfaring

Løntrin 31 + 4.000

Område 0      30.422,22        31.950,97
Område 1      30.789,38        32.262,55
Område 2      31.043,55        32.478,13
Område 3      31.410,72        32.789,72
Område 4      31.664,72        33.005,38

 

Grundbeløbet på 4.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. april 2024 på 6.310,60 kr. og er medregnet i skemaet.


Tillæg

Fritvalgstillæg

Desuden får du et tillæg på 1,38% af den samlede pensionsgivende løn. Tillægget er ikke pensionsgivende. I stedet for at modtage tillægget som løn kan du vælge at forhøje dit pensionsbidrag med 1,38 procentpoint. Hvis du ønsker pensionsforhøjelse i stedet for løntillægget, skal du meddele det til din leder inden en 1. oktober. Ændringen træder herefter i kraft pr. efterfølgende 1. januar

Stillingstillæg
Til den aftalte grundløn er der et årligt tillæg på 15.776,50 kr. per 1. april  2024 (gældende sats).

Funktions- og kvalifikationstillæg
Du har også mulighed for at få tillæg i forhold til dine kvalifikationer og dine funktioner. Derfor må du gerne sende dit CV og en indholdsbeskrivelse af jobbet (eller stillingsopslaget) med, når du tager kontakt til kredsen.


Danmarks Lærerforening eller Kost- og Ernæringsforbundet?

Du kan selv vælge, om Danmarks Lærerforening eller Kost- og Ernæringsforbundet skal forhandle din løn, hvis hovedindholdet i din stilling er formidling.