Løn Ansat i en kommune

Konsulent og lærer ved specialundervisningen for voksne

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer og konsulent på kommunale institutioner for specialundervisning for voksne.


Her på siden kan du læse om: 


Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2018 og dermed gældende, medmindre der står andet. 


Som lærer på en kommunal institution for specialundervisning for voksne kan du være ansat enten på grundløn eller anciennitetsløn (personlig ordning). Er du i tvivl om, hvorvidt du er på grund- eller anciennitetsløn, kan du finde ud af det her

 

Lærer på grundløn

Som lærer på en kommunal institution for specialundervisning for voksne er din grundløn den samme som lærere i folkeskolen, men du får ikke de samme tillæg. Du kan se dine tillæg længere nede på siden.

 

Lærer på anciennitetsløn (personlig ordning)

Lærere på anciennitetsløn er på løntrin 43 + 13.000 kr. i årligt grundbeløb. Tjenestemænd er også på anciennitetsløn. 

Løntrin 43 + 13.000 kr.
35.447,02

Grundbeløbet på 13.000 kr. er fastsat i år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2018 på 17.904,29 kr. og er medregnet i skemaet.

 

Lærere på løntrin 45 eller højere per 31. marts 2016

Lærere, der i kraft af centrale eller lokale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere, bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 7.000 kr i årligt grundbeløb. Det er 9.640,77 per 1. oktober 2018.

 

Tillæg for lærere

Funktionstillæg
Du får et månedligt funktionstillæg på 3.248,02 kr. for at varetage specialundervisning for voksne.

Undervisningstillæg
Hvis du har flere end 680 undervisningstimer på et skoleår, får du både som grundlønnet og anciennitetslønnet et tillæg på 137,73 kr. per undervisningstime. 

Andre tillæg

  • Funktions- og kvalifikationstillæg: Du kan få tillæg, hvis du eksempelvis arbejder i selvstyrende teams eller har relevant ekstra uddannelse. Tillæggene aftales lokalt i den enkelte kreds.

 

Konsulent uden ledelsesbeføjelser

Alle konsulenter uden ledelsesbeføjelser er ansat på samme grundløn. Grundlønnen er løntrin 45 + 12.000 kr. i årligt grundbeløb.

Løntrin 45 + 12.000 kr.
36.870,34 kr. 

Grundbeløbet på 12.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2018 på 16.527,04 kr. og er medregnet i skemaet.

Tillæg
Du har mulighed for at få funktions- og kvalifikationstillæg, alt efter dine opgaver og kvalifikationer. Det er din kreds, der aftaler eventuelle tillæg for dig.

Hvis du er ansat som konsulent, er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er din kreds, der står for de lokale lønforhandlinger.  

Konsulenter på løntrin 45 eller højere per 1. marts 2016

Konsulenter, der i kraft af centrale eller lokale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere, bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 5.500 kr i årligt grundbeløb. Det er 7.574,89 per 1. oktober 2018.

 

Konsulent med ledelsesbeføjelser

Som konsulent med ledelsesbeføjelser er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 

Til top

Tilbage til "Ansat i en kommune"