Løn Ansat i en kommune

Psykolog

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som skolepsykolog


Her på siden kan du læse om: 


Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2018 og dermed gældende, medmindre der står andet. 

 

Løn for skolepsykologer

Alle skolepsykologer er på samme grundløn. Grundlønnen er løntrin 44 + 7.000 kr. i årligt grundbeløb.

Løntrin 44 + 7.000 kr.
35.517,06 kr.

Grundbeløbet på 7.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2018 på 9.640,77 kr. og er medregnet i skemaet.  

Skolepsykologer på løntrin 43 steg til løntrin 44 pr. 1.4. 2016.

Skolepsykologer ansat før 1.4. 2016 der i kraft af lokale eller centrale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 5.500 kr. i årligt grundbeløb.

Det er 7.574,89 kr. pr. 1. oktober 2018.

 

Løn for ledende skolepsykologer

Som ledende skolepsykolog eller psykolog med særlige beføjelser er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 


Lokale lønforhandlinger

Hvis du er ansat som skolepsykolog eller ledende skolepsykolog, er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er din kreds, der står for de lokale lønforhandlinger.

   

Tillæg

Har du en autorisation som psykolog, får du et årligt tillæg på 34.900 kr. i grundbeløb (år 2000-niveau). Det svarer til 4.005,51 kr. om måneden per 1. oktober 2018.

Du har også mulighed for at få funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn. Det er din kreds, der aftaler eventuelle tillæg for dig.


Til top

Tilbage til "Ansat i en kommune"