Løn Ansat i en kommune

Psykolog

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som skolepsykolog


Her på siden kan du læse om: 


Alle tal på siden er opdaterede per 1. oktober 2017 og dermed gældende, medmindre der står andet. 

 

Løn for skolepsykologer

Alle skolepsykologer er på samme grundløn. Grundlønnen er løntrin 43 + 7.000 kr. i årligt grundbeløb.

Løntrin 43 + 7.000 kr.
33.991,42 kr.

Grundbeløbet på 7.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2017 på 9.428,02 kr. og er medregnet i skemaet.  

 

Løn for ledende skolepsykologer

Som ledende skolepsykolog eller psykolog med særlige beføjelser er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 


Lokale lønforhandlinger

Hvis du er ansat som skolepsykolog eller ledende skolepsykolog, er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er din kreds, der står for de lokale lønforhandlinger.

   

Tillæg

Har du en autorisation som psykolog, får du et årligt tillæg på 34.900 kr. i grundbeløb (år 2000-niveau). Det svarer til 3.917,12 kr. om måneden per 1. oktober 2017.

Du har også mulighed for at få funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn. Det er din kreds, der aftaler eventuelle tillæg for dig.


Til top

Tilbage til "Ansat i en kommune"