Løn Ansat i en kommune

Psykolog

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som skolepsykolog

Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2024 og dermed gældende, medmindre der står andet. 

 

Løn for skolepsykologer

Alle skolepsykologer er på samme grundløn. Grundlønnen er løntrin 44 + 7.000 kr. i årligt grundbeløb.

Løntrin 44 + 7.000 kr.

40.684,96 kr.

Grundbeløbet på 7.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. april 2024 på 11.043,55 kr. og er medregnet i skemaet.  

Skolepsykologer på løntrin 43 steg til løntrin 44 pr. 1.4. 2016.

Skolepsykologer ansat før 1.4. 2016 der i kraft af lokale eller centrale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 5.500 kr. i årligt grundbeløb.

Det er 8.677,08 kr. pr. 1. april 2024.

Pr. 1. april 2019 er der indført et kvalifikationstillæg for konsulenter, der har 4 års ansættelse som konsulent. Tillægget er på 6.500 kr. i årligt grundbeløb. Det er p.t. på 854,56 kr. pr. måned. 

Fritvalgstillæg

Desuden får du et tillæg på 1,38% af den samlede pensionsgivende løn. Tillægget er ikke pensionsgivende. I stedet for at modtage tillægget som løn kan du vælge at forhøje dit pensionsbidrag med 1,38 procentpoint. Hvis du ønsker pensionsforhøjelse i stedet for løntillægget, skal du meddele det til din leder inden en 1. oktober. Ændringen træder herefter i kraft pr. efterfølgende 1. januar

Løn for ledende skolepsykologer

Som ledende skolepsykolog eller psykolog med særlige beføjelser er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 


Lokale lønforhandlinger

Hvis du er ansat som skolepsykolog eller ledende skolepsykolog, er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er din kreds, der står for de lokale lønforhandlinger.

   

Tillæg

Har du en autorisation som psykolog, får du et årligt tillæg på 34.900 kr. i grundbeløb (år 2000-niveau). Det svarer til 4.588,33 kr. om måneden per 1. april 2024.


Du har også mulighed for at få funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn. Det er din kreds, der aftaler eventuelle tillæg for dig.