Løn Ansat i en kommune

Skolekonsulent

Som skolekonsulent i kommunen og ved PPR kan du være aflønnet som konsulent eller som lærer med konsulentfunktioner

Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2024 og dermed gældende, medmindre der står andet. 
 

Skolekonsulent på grundløn

De fleste skolekonsulenter i kommunen og ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er ansat på grundløn. 

Grundlønnen for skolekonsulenter er løntrin 45 + 12.000 kr. i årligt grundbeløb.

Løntrin 45 + 12.000 kr. 

42.235,15 kr. 

Grundbeløbet på 12.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. april 2024 på 18.931,80 kr. og er medregnet i skemaet.

Skolekonsulenter på løntrin 44 steg til løntrin 45 pr. 1.4. 2016.

Skolekonsulenter ansat før 1.4. 2016 der i kraft af lokale eller centrale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 5.500 kr. i årligt grundbeløb.

Det er 8.677,08 kr. 1. april 2024.

Pr. 1. april 2019 er der indført et kvalifikationstillæg for konsulenter, der har 4 års ansættelse som konsulent. Tillægget er på 6.500 kr. i årligt grundbeløb. Det er pr. 1. april 2024 på 854,56 kr. pr. måned.

Skolekonsulent på anciennitetsløn (personlig ordning)

Der er meget få skolekonsulenter, der er ansat på anciennitetsløn. Hvis du er på anciennitetsløn, står der før 1. april 2016 ”grundløn 43” eller ”grundløn 46” på din lønseddel.

Skolekonsulenter på løntrin 43 eller 44 steg per 1. april 2016 et løntrin.

Skolekonsulenter på anciennitetsløn, der i kraft af lokale eller centrale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 5.500 kr. i årligt grundbeløb.

Det er 8.677,08 kr. 1. april 2024.

Løntrin 44 + 6.900 kr. + 12.000 kr. Løntrin 46 + 6.900 kr. + 7.000 kr. + 5.500 kr.

42.249,47 kr.

44.125,45 kr.

Grundbeløbene på 6.900 kr. (ikke-pensionsgivende) og 12.000 kr. (pensionsgivende) og 5.500 (pensionsgivende) er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. april 2024 på 10.885,79 kr., 18.931,80 kr. og og 8.677,08 kr. og er medregnet i skemaet.


Lærer med konsulentfunktioner

Hvis du er ansat som lærer med konsulentfunktioner, er du aflønnet som lærer og kan finde din løn og tillæg her.

Derudover skal du have et funktionstillæg, fordi du varetager konsulentfunktioner. Det er din kreds, der aftaler dit tillæg med kommunen.

 

Skolekonsulent med ledelsesbeføjelser

Som skolekonsulent med ledelsesbeføjelser er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 

Lokale lønforhandlinger

Hvis du er aflønnet som konsulent, er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er din kreds, der står for de lokale lønforhandlinger.  

 

Tillæg

Fritvalgstillæg

Desuden får du et tillæg på 1,38% af den samlede pensionsgivende løn. Tillægget er ikke pensionsgivende. I stedet for at modtage tillægget som løn kan du vælge at forhøje dit pensionsbidrag med 1,38 procentpoint. Hvis du ønsker pensionsforhøjelse i stedet for løntillægget, skal du meddele det til din leder inden en 1. oktober. Ændringen træder herefter i kraft pr. efterfølgende 1. januar

Du har mulighed for at få funktions- og kvalifikationstillæg, alt efter dine arbejdsopgaver og kompetencer. Det er din kreds, der aftaler eventuelle tillæg for dig. 

Hvis du er ansat som lærer med konsulentfunktioner, skal du have et funktionstillæg, som kredsen aftaler med kommunen.