Løn Ansat i en kommune

Tale-hørelærer

Som tale-hørelærer er du ansat som lærer eller konsulent.

Som tale-hørelærer er du oftest ansat som lærer eller som konsulent og får løn og eventuelle tillæg derefter.  

Hvis du er ansat i PPR som lærer og ikke har grunduddannelsen som lærer, får du efter 4 års ansættelse et årligt tillæg på 26.395,30 kr. pr. 1. oktober 2023. Du skal dog være opmærksom på, at der kan ske modregning i de lokalt aftalte løndele. Hvis du har spørgsmål så kontakt din kreds find din kreds

Hvis du er ansat som lærer i PPR og har grunduddannelsen som lærer, følger du lønforløbet for kommunalt ansatte lærere. Se lønninger som uddannet lærer 

Derudover får du tillæg for hver undervisningstime, du har som tale-hørelærer. Tillægget er på 39,20 kr. per time