Løn Ansat i en kommune

Tale-hørelærer

Som tale-hørelærer er du ansat som lærer eller konsulent.

Som tale-hørelærer er du oftest ansat som lærer eller som konsulent og får løn og eventuelle tillæg derefter.  

Hvis du er ansat i PPR som lærer og ikke har grunduddannelsen som lærer, får du efter 4 års ansættelse et årligt tillæg på 25.995,91 kr. pr. 1. oktober 2022. Du skal dog være opmærksom på, at der kan ske modregning i de lokalt aftalte løndele. Hvis du har spørgsmål så kontakt din kreds find din kreds

Hvis man er ansat som lærer i PPR og har grunduddannelsen som lærer, følger du lønforløbet for kommunaltansatte lærere se lønninger som uddanet lærer 

Derudover får du tillæg for hver undervisningstime, du har som tale-hørelærer. Tillægget er på 38,61 kr. per time