Løn Ansat i en kommune

Timelønnet

Se, hvilken løn du får som timelønnet lærer eller børnehaveklasseleder i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.


Her på siden kan du læse om: 


Alle tal på siden er opdaterede per per 1. oktober 2018 og dermed gældende, medmindre der står andet. 

 

Hvornår skal jeg timelønnes?

Hvis du ansættes i en kortere periode end en måned (f.eks. i et dag til dag-vikariater), eller du ansættes med færre end otte ugentlige timer, bliver du ansat på timeløn.

Du skal have løn for alle de timer, du arbejder på skolen eller institutionen. Du skal som minimum aflønnes for to arbejdstimer for hver dag, du er på arbejde, også selvom du kun har en arbejdstime.

Din timeløn er forskellig, alt efter om du arbejder på en folkeskole eller med specialundervisning for voksne.


Hvornår kan jeg selv vælge?
Hvis du ansættes længere end en måned, og du skal have et fast skema med gennemsnitligt færre end 5,33 timer (folkeskolen) eller 8 arbejdstimer (specialundervisning for voksne) per uge, kan du selv vælge, om du vil ansættes på månedsløn eller timeløn. Kontakt din lokale kreds og Lærernes a-kasse for rådgivning.

 

Timeløn som ansat i folkeskolen

For uddannede lærere per time

267,83 kr.   

For uddannede børnehaveklasselærere per time

255,34 kr.   

For ikke-uddannede per time

215,60 kr.   

Timelønnen indeholder også betaling for individuel forberedelse.


Timeløn som ansat ved specialundervisning for voksne

Når du er ansat ved specialundervisning for voksne, er der forskel på din timeløn, alt efter om du har en arbejdstime eller en undervisningstime, fordi timelønnen for en undervisningstime også indeholder betaling for individuel forberedelse.

1 arbejdstime

198,81 kr.    

1 undervisningstime

377,73 kr.    Til top

Tilbage til "Ansat i en kommune"