Løn Ansat i en kommune

UU-vejleder

Som UU-vejleder kan du være aflønnet som vejleder eller som konsulent.

 

Aflønnet som vejleder

Hvis du er aflønnet som vejleder, er din løn den samme som lærernes løn. Du følger ikke tillæggene for lærerne, men får i stedet et funktionstillæg for at være UU-vejleder på 1.038,62 kr. pr. måned (pr. 1.04.2024).

 

Aflønnet som konsulent

Som UU-vejleder kan du også være aflønnet som konsulent. Du kan se din løn her.


Tillæg

Fritvalgstillæg

Desuden får du et tillæg på 1,38% af den samlede pensionsgivende løn. Tillægget er ikke pensionsgivende. I stedet for at modtage tillægget som løn kan du vælge at forhøje dit pensionsbidrag med 1,38 procentpoint. Hvis du ønsker pensionsforhøjelse i stedet for løntillægget, skal du meddele det til din leder inden en 1. oktober. Ændringen træder herefter i kraft pr. efterfølgende 1. januar

Funktionstillæg
Hvis du er aflønnet som vejleder, skal du have et lokalt aftalt tillæg for at være UU-vejleder.

Kvalifikationstillæg
Du kan også få et kvalifikationstillæg, hvis du eksempelvis har en vejlederuddannelse eller tidligere erfaring som vejleder.

Det er din kreds og UU-centret, der aftaler dine tillæg.