For tillidsvalgte og særlige medlemsgrupper Nyvalgte tillidsrepræsentanter

TR-uddannelsen

Nyvalgte tillidsrepræsentanter deltager på foreningens TR-uddannelse. Uddannelsen revideres løbende, så den bedst muligt klæder dig på til hvervet som tillidsrepræsentant. Seneste større revision var i 2015/2016. Uddannelsen består af 4 moduler.

 

Du kan læse mere om organisationsuddannelsen på foreningens hjemmeside

Du skal selv tilmelde dig uddannelsen. Via ovenstående link til organisationsuddannelsen kan du se hvordan, under ”Praktiske oplysninger”. Hvis du vælges som ny tillidsrepræsentant uden for den normale valgtermin, så kontakt Helle Pilgaard i foreningens sekretariat på 3369 6436 eller hpi@dlf.org.

Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter, som tilmelder sig til uddannelsen indenfor den centralt fastsatte tidsfrist, vil blive optaget.

Hvis du tidligere har været valgt og derfor har gennemgået en grunduddannelse før 2000, er det din egen afgørelse - eventuelt efter samråd med din kreds - om du ønsker at deltage i den nuværende organisationsuddannelse.

Når du har afsluttet TR-uddannelsen, kan du søge de kurser, som DLF centralt hvert år tilbyder tillidsrepræsentanterne. Disse kurser vil du blive tilbudt gennem din kreds. Du kan altid læse om dem på foreningens hjemmeside under ”Foreningens kurser og uddannelser”.

Ved siden af organisationsuddannelsen og de centralt udbudte kurser holder mange kredse kurser med varierende længde og indhold. Du kan få nærmere oplysning om disse kurser hos din kreds.