Tillidsrepræsentant (TR) i DLF

Tillidsrepræsentanten er en vigtig nøgleperson på arbejdspladsen. Vedkommende har pligt til at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold.

Din tillidsrepræsentant er til for at hjælpe dig

Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du gå til din tillidsrepræsentant (TR), hvis du har brug for rådgivning om konkrete arbejdsforhold. Kan din TR ikke rådgive dig direkte, kan vedkommende fortælle dig, hvor du kan få svar.

Det er tillidsrepræsentantens opgave og pligt at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Samme pligt gælder for ledelsen.

Tillidsrepræsentanten er en nøgleperson i forbindelse med medarbejderindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen.

 

Tillidsrepræsentantens opgaver

Tillidsrepræsentantens opgave er bl.a. at agere talsperson samt varetage dine og dine kollegaers interesser overfor ledelsen på din arbejdsplads samt formidle og udøve Danmarks Lærerforenings politik.

 

Opgaverne som tillidsrepræsentant er meget varierede, men de kræver alle, at man har en bred viden og evner for samarbejde. Alt det indgår i TR-uddannelsen, som alle nyvalgte tillidsrepræsentanter gennemgår.