Kongres 2024

Danmarks Lærerforening afholder ordinær kongres den 29.-30. oktober 2024. Kongressen afholdes på Tivoli Hotel og Congress Center i København.

Foreløbig dagsorden til kongres 2024

 

  1. Mødets åbning og valg af dirigenter 
  2. Forretningsorden 
  3. Lønstrategi 
  4. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 
  5. En stærk lærerprofession 
  6. Eventuelt 

 

Kongressen starter den 29. oktober 2024 kl. 10.30. 

 

Endelig dagsorden vil blive meddelt senest 3 uger før kongressen, jf. vedtægternes § 20, stk. 6. 

Der er følgende frister til kongres 2024:

  • Frist for fremsættelse af vedtægtsændringsforslag er 17. september
  • Frist for fremsættelse af dagsordenspunkter er 18. september

Se referater mv. fra tidligere kongresser.


Om kongressen 

Kongressen er foreningens højeste myndighed og udstikker de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde.

Læs mere om kongressen i Danmarks Lærerforening