Vedtægter

Foreningens vedtægter udgør det overordnede regelsæt for foreningen, beskriver foreningens formål og fortæller om hvem, der kan være medlemmer af foreningen.

Derudover indeholder vedtægterne en lang række bestemmelser om foreningens funktion og om foreningsorganernes kompetencer.

 

Vedtægterne sætter rammerne for foreningens virke og regulerer, hvilke handlemuligheder den politiske ledelse har samt hvilke rettigheder og pligter medlemmerne har.


Vedtægtsændringerne kan kun ændres af kongressen og kræver 2/3 flertal.

I vedtægterne er der en vigtig bestemmelse, nemlig formålsparagraffen. Den beskriver, at foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for folkeskolens udvikling. 

Derudover er der en lang række bestemmelser, der beskriver foreningens virksomhed.

Vedtægterne er senest ændret på Danmarks Lærerforenings kongres 2023.

 

Se Danmarks Lærerforenings vedtægter