Arbejdsmiljørepræsentant i DLF

Har du lyst til at arbejde med et godt arbejdsmiljø – både det fysiske og det psykosociale på din arbejdsplads? Så er det måske noget for dig at bliver arbejdsmiljørepræsentant (AMR).

Samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant

I Danmarks Lærerforening vægter vi et godt samarbejde mellem AMR, TR og leder højt, fordi vi ved, at det bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø på vores medlemmers arbejdspladser.

DLF anbefaler, at man som AMR også bliver valgt som TR-suppleant, fordi det styrker de samarbejdsfora man deltager i.

 

Du står aldrig alene med opgaven

Din arbejdsgiver er ansvarlig for at sikre, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og ledere og ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet. Du kan altid få hjælp i din lokale lærerkreds til arbejdsmiljøarbejdet.

 

Regler for valg til Arbejdsmiljørepræsentant

Regler for valg til arbejdsmiljørepræsentant fremgår af arbejdsmiljøloven og jeres lokale MED-aftale. Det er arbejdsgivers ansvar at sørge for at valget finder sted – spørg i din lokale lærerkreds, hvis du vil vide mere om jeres valgregler.

Uddannelse for dig som ny arbejdsmiljørepræsentant

Når du bliver valgt er det lovpligtigt, at du modtager undervisning.

Beskyttelse som arbejdsmiljørepræsentant

Du har samme beskyttelse som en tillidsrepræsentant, dvs. at arbejdsgiver ikke kan afskedige en arbejdsmiljørepræsentant, medmindre der er tvingende årsager til at gøre det.

 

Nyhedsbreve og materialebank fra DLF

Når du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant modtager du målrettede nyhedsbreve fra foreningens arbejdsmiljøkonsulenter, som udvælger relevante nyheder til dig.

Du får adgang til vores materialebank på DLF Insite, hvor du kan finde meget mere viden og værktøjer til at understøtte et godt arbejdsmiljøarbejde på din arbejdsplads.


Arbejdsmiljøansvarlig i kredsen

Alle vores lokale kredse har en arbejdsmiljøansvarlig, som du er velkommen til at kontakte for nærmere information om arbejdsmiljøarbejdet i Danmarks Lærerforening.

Gordon Ørskov Madsen

Vi skylder hinanden et godt arbejdsmiljø. Det er vi fælles om. Derfor er rollen som arbejdsmiljørepræsentant vigtig.

Gordon Ørskov Madsen

Formand for Danmarks Lærerforening