Hovedstyrelse

Hovedstyrelsen er foreningens politiske ledelse og har 23 medlemmer.

Hovedstyrelsen leder det daglige arbejde efter de rammer, kongressen har besluttet. Inden for disse rammer har hovedstyrelsen den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne.

 

Til dagligt er hovedstyrelsens arbejde organiseret i en række udvalg og fora. Hovedstyrelsen vælges for fire år.

Den nyvalgte hovedstyrelse konstituerede sig på et møde den 30. januar 2024. Samtidig blev også repræsentanter til diverse eksterne repræsentationer valgt.

Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening

Gordon Ørskov Madsen

Gordon Ørskov Madsen

Formand for Danmarks Lærerforening

 

Tlf. 20 48 32 97

GOM@dlf.org 

Niels Jørgen Jensen

Niels Jørgen Jensen

Næstformand i Danmarks Lærerforening

 

Tlf. 23 46 57 27

NIJE@dlf.org

Anneline Larsen

Anneline Larsen

Lærerstuderende

Forperson for Lærerstuderendes Landskreds

Medlem af undervisningsudvalget 

 

Tlf. 30 92 55 15

ALA@dlf.org

Charlotte Catarina Holm

Charlotte Catarina Holm

Lærer

Medlem af undervisningsudvalget

 

Tlf. 50 71 09 84

CHHO@dlf.org

Claus Hjortdal

Claus Hjortdal

Skoleleder

Formand for Skolelederforeningen

 

Tlf. 23 27 43 27

CLH@dlf.org

Dorthe Krejlgaard

Dorthe Krejlgaard

Lærer

Medlem af undervisningsudvalget

 

DKNI@dlf.org

Gitte Mailand Jensen

Gitte Mailand Jensen

Pensioneret lærer 

Formand for Fraktion 4

Medlem af arbejdsmiljø- og organisationsudvalget

 

GMJE@dlf.org

Henrik Juul Nielsen

Henrik Juul Nielsen

Lærer

Medlem af overenskomstudvalget

 

Tlf. 52 10 29 91

HJNI@dlf.org

Jacob Svejstrup

Jacob Svejstrup

Lærer

Medlem af arbejdsmiljø- og organisationsudvalget

 

Tlf. 29 90 58 84

JASV@dlf.org

Katrine Fylkning

Katrine Fylking

Lærer

Medlem af undervisningsudvalget 

 

Tlf. 24 26 44 22

KAFY@dlf.org

Kim Kirkegaard Zachariassen

Kim Kirkegaard Zachariassen

Lærer

Medlem af arbejdsmiljø- og organisationsudvalget

 

Tlf. 30 82 97 70

KKZA@dlf.org

Kristoffer Høyrup Sørensen

Kristoffer Høyrup Sørensen

Lærer

Medlem af arbejdsmiljø- og organisationsudvalget

 

Tlf. 60 22 81 00

KRHS@dlf.org

Lars Busk Hansen

Lars Busk Hansen

Lærer

Medlem af overenskomstudvalget

 

Tlf. 20 23 36 88

LBH@dlf.org

Lars Søltoft Buur Holmboe

Lars Søltoft Buur Holmbroe

Lærer

Medlem af undervisningsudvalget

 

Tlf. 25 74 40 19

LSBH@dlf.org

Mads Lerche Møller

Mads Lerche Møller

Lærer

Medlem af overenskomstudvalget

 

MALM@dlf.org

Marianne Giannini

Marianne Giannini

Formand for Børnehaveklasselederne

Medlem af arbejdsmiljø- og organisationsudvalget

 

MAGI@dlf.org

Morten Refskov

Morten Refskov

Lærer

Formand for overenskomstudvalget

 

Tlf. 60 11 77 60

MORE@dlf.org

Niels Lynnerup

Niels Lynnerup

Lærer

Medlem af undervisningsudvalget

 

Tlf. 30 91 23 77

NILY@dlf.org

Per Lundsgaard Breckling

Per Lundsgaard Breckling

Lærer

Medlem af overenskomstudvalget

 

Tlf. 29 62 26 52

PEBR@dlf.org

Regitze Flannov

Regitze Flannov

Lærer

Formand for undervisningsudvalget

 

Tlf. 21 77 66 38

RF@dlf.org

Sanne Weisbjerg Vilstrup

Sanne Weisbjerg Vilstrup

Lærer

Medlem af overenskomstudvalget

 

Tlf. 29 83 12 11

SWVI@dlf.org

Thomas Andreasen

Thomas Andreasen

Lærer

Formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget

 

Tlf. 20 86 17 15

THAN@dlf.org

Tine Agenskov

Tine Agenskov

Lærer

Medlem af undervisningsudvalget

 

Tlf. 61 81 35 11

TIAG@dlf.org