Formandskab og forretningsudvalg

Formand og forretningsudvalg træffer de vigtigste beslutninger om foreningens politiske linje, arbejde og økonomi.

Foreningens formand og næstformand vælges af kongressen for en fireårig periode. Forretningsudvalget er nedsat af hovedstyrelsen.


Formanden, Gordon Ørskov Madsen, har det overordnede ansvar for sekretariatets virksomhed og for forenings politiske linje. Formanden leder hovedstyrelsesmøderne og er den daglige politiske leder.


Forretningsudvalget behandler bl.a. sager om foreningens økonomi, administration, repræsentationer og internationale forhold generelt. Derudover har udvalget en række rådgivende og koordinerende funktioner.


Sådan er forretningsudvalget sammensat:
  • Formand: Gordon Ørskov Madsen
  • Næstformand: Niels Jørgen Jensen
  • Formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget: Thomas Andreasen
  • Formand for overenskomstudvalget: Morten Kvist Refskov
  • Formand for undervisningsudvalget: Regitze Flannov