TR-uddannelse for nye tillidsrepræsentanter

Danmarks Lærerforening tilbyder TR-uddannelsen til alle nyvalgte tillidsrepræsentanter

Uddannelsens indhold

På uddannelsen er de faglige, personlige og sociale kompetencer i centrum. Der er desuden et særligt fokus på:

 

  • TR-rollevaretagelsen og det personlige lederskab
  • De overenskomst- og lovgivningsmæssige forhold, der gælder på din arbejdsplads
  • De daglige TR-opgaver, herunder varetagelsen af rollen som bisidder ved sygefraværs- og tjenstlige samtaler
  • TR’s muligheder for at arbejde strategisk og helhedsorienteret på arbejdspladsen
  • Det lokale afsæt – herunder et tæt samspil med kredsene

 

Uddannelsen er både for TR ansat i og uden for folkeskolen

DLF udbyder en uddannelse for dig, der er ansat i folkeskolen, og en til dig, der har en anden arbejdsplads uden for folkeskolen.

På den måde kan vi sikre, at undervisningen er tilpasset til netop de overenskomst- og lovgivningsmæssige forhold, der gælder på din arbejdsplads.

 

Uddannelsens længde og varighed af moduler

Der starter ca. ti nye hold på TR-uddannelsen hvert efterår. Der er fire moduler, som hver har tre dages varighed fordelt over et år. Derudover er der et obligatorisk kursus om Bisidderrollen ved sygefraværs - og tjenstlige samtaler og et kortere online kursus om Skolens budget. 

 

Læs mere om TR-uddannelsen og find holdoversigten i Organisationsuddannelsesplanen

Organisationsuddannelsesplan 2024 2025

Kontakt kredsen

Er du nyvalgt TR, skal du kontakte din kreds, som vil hjælpe dig med at prioritere hold, så du kommer afsted med de andre nyvalgte i kredsen.

Find din kreds

Klasselokale 2B Broe

Læs mere og tilmeld dig

På Min Side finder du uddannelsen. Det er også her, du skal tilmelde dig.