For tillidsvalgte og særlige medlemsgrupper Nyvalgte tillidsrepræsentanter

TR's vilkår

Kredsen informerer dig om evt. aftaler om tid til dit TR-arbejde. Under alle omstændigheder skal du drøfte med din leder, hvor meget tid du har til dine opgaver som talsperson og møder med fællestillidsrepræsentanten.

Det skal fremgå af din opgaveoversigt (for de der arbejder under lov 409), på hvilken måde der er taget højde for dit TR-arbejde f.eks. i form af færre undervisningstimer.

Bliver du bedt om at deltage i opgaver som relaterer til organisationen Danmarks Lærerforening (f.eks. deltagelse på organisationsuddannelsen), bliver du frikøbt. Organisationen betaler din arbejdsgiver for det antal timer, du skulle have arbejdet de pågældende dage.

Som TR må du ikke lide et indtægtstab som følge af opgaverne. Din løn må altså ikke være mindre, end hvad en kollega med samme opgaver ville få uden at være TR. Derfor kan der være tale om, at du får et tillæg. Herudover vil du få, hvad der kaldes et funktionstillæg som en økonomisk anerkendelse af, at du har påtaget dig opgaven og de ulemper, der kan være forbundet hermed. Kredsen kan give oplysninger om evt. lokale aftaler mellem lærerkreds og arbejdsgiver.

Erfaringsmæssigt svinger omfanget af opgaver og hermed tidsforbruget meget over året og inden for en overenskomstperiode. Så du vil givet opleve, at fagligt arbejde også vil kræve lyst, engagement og tid for at få indflydelse og for at kunne hjælpe kollegerne kvalificeret.