For tillidsvalgte og særlige medlemsgrupper

Pensionister

Som pensionist kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening og nyde en lang række fordele, fx arrangementer i din lokale kreds og gode medlemstilbud.

For Danmarks Lærerforening er det værdifuldt, at medlemmerne fastholdes i det faglige fællesskab i foreningen ved overgang til efterløn og pension. Foreningen centralt, kredsene og ikke mindst grupper af aktive pensionerede medlemmer tilbyder aktiviteter for pensionisterne. Foreningen har desuden en række medlemsfordele og medlemstilbud til efterlønnere og pensionister.

Velkommen i fraktion 4

Som pensioneret medlem bliver du del af fraktion 4, der er for de medlemmer, der er gået på pension eller efterløn.

Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et reduceret kontingent, både til foreningen og til kredsen. 12 år efter din folkepensionsalder bliver du automatisk kontingentfri.

Hvis du har meldt dig ud af foreningen ved overgang til efterløn eller pension, har du mulighed for at fortryde det og kan blive genindmeldt indtil to år efter udmeldelse.

Råd og vejledning

Hvis du som pensioneret medlem har brug for råd og vejledning, skal du henvende dig til din lokale kreds. Kredsen inddrager Danmarks Lærerforenings sekretariat, hvis det er nødvendigt.

Stemmeret og indflydelse

Du har stadig stemmeret og kan påvirke debatten og beslutningerne i din lokale kreds. På den måde har du stadig indflydelse på foreningens politik og dens forhandlere. Du kan naturligvis fortsat deltage i kredsgeneralforsamlinger og lokale kredsarrangementer.

Fraktion 4 har et medlem i hovedstyrelsen og 10 delegerede i kongressen. Du er med til at vælge hovedstyrelsesmedlemmet, og du kan selv vælges til tillidsposter i foreningen. I hovedstyrelsen har hovedstyrelsesmedlemmet fra fraktion 4 ikke stemmeret i sager, der omfattes af foreningens aftaleret - bortset fra sager, der omfattes af foreningens generelle aftaleret på det statslige område.

Ved urafstemningerne i FF-regi har ingen af fraktion 4´s medlemmer stemmeret.

Forhandling af pension

Danmarks Lærerforening er din forhandlingsberettigede organisation. Når foreningen forhandler løn, kan det have en afsmittende virkning på din pension.