Understøttelseskassen

Understøttelseskassen kan give medlemmer af Danmarks Lærerforening en økonomisk håndsrækning i en ekstraordinær vanskelig økonomisk situation.

Danmarks Lærerforenings understøttelseskasse

 

Alle ansøgninger til Danmarks Lærerforenings understøttelseskasse behandles individuelt og ud fra en konkret vurdering.

 

Den økonomiske hjælp skal betragtes som en håndsrækning og dermed støtte til medlemmer i en ekstraordinær vanskelig situation.

 

Formål med økonomisk hjælp for medlemsgrupperne:

 

 • Aktive medlemmer: At fastholde lærere på arbejdsmarkedet, hvor det offentlige system ikke er i stand til at yde økonomisk støtte.

 • Pensionister: At fastholde eller forøge livskvaliteten.

 • Lærerbørn (af medlemmer) under 18 år: At hjælpe hvor det offentlige system ikke yder tilstrækkelig økonomisk støtte.

Hvad kan understøttelseskassen yde hjælp til?

De fleste ansøgninger har disse formål:

Ophold på DLF’s kursusejendomme

Der kan bevilges tilskud til ophold på foreningens kursusejendomme i forbindelse med rekreation, udbrændthed , problemer i familien eller personlig krise. Medlemmet skal være selvhjulpen, og opholdet skal afvikles som sammenhængende dage.

 

Begrænsninger

Der kan kun gives støtte, hvis ansøger er medlem af Danmarks Lærerforening eller hvis ansøger er lærerbarn under 18 år.

 

Der gives IKKE støtte til: 

 

 • Medlemmer af fraktion 5 (lærerstuderende) eller fraktion 6 (særlige medlemmer)
 • Medlemmer af IMAK (Grønlands Lærerforening).
 • Uddannelse og kurser, herunder ophold på højskole samt udgifter til privatskole eller barns ophold på efterskole.

 

Der gives højst støtte i to på hinanden følgende kalenderår. Hvis ansøger har modtaget støtte adskillige gange, forbeholder vi os ret til at afvise ansøgningen. 

Der kan kun gives støtte, hvis ansøger kan vurderes som værdigt trængende ud fra ansøgningens indhold, de vedlagte skatteoplysninger, samt evt. anden dokumentation.

Sådan ansøger du om hjælp

 1. 2

  Vedlæg årsopgørelse

  Upload det udfyldte skema på 'Min side' (se vejledning i punkt 3).
  Upload også den nyeste årsopgørelse fra SKAT for hele din husstand, altså både din og din ægtefælle/samlevers årsopgørelse. 


  Du skal også uploade anden dokumentation, som understøtter det, du skriver i din ansøgning. 

   

  Hent opgørelsen via tast-selv på skat.dk.

 2. 3

  Upload på Min side

  De dokumenter, som skal vedlægges din ansøgning til Understøttelseskassen. (På Min side skal du benytte punktet Kontakt DLF, vælg modtager (Medlemsservice). Skriv Understøttelseskassen i emnefeltet.

   

  Upload via Min side


  Du kan kun vedlægge en fil pr. besked. Har du flere filer, så benyt samme fremgangsmåde til de øvrige filer.
   

Hvornår får du svar?

Ansøgninger behandles løbende. Normalt vil du få skriftligt svar -  positivt eller negativt - fra os i løbet af fem uger.

I juli bliver der pga. sommerferie ikke behandlet ansøgninger, så i den periode vil behandlingstiden være lidt længere.

 

Hvis din ansøgning godkendes

Hvis din ansøgning om økonomisk hjælp godkendes, indsættes det bevilgede beløb på din NemKonto. 

Der kan kun gives støtte, hvis ansøgeren kan vurderes værdigt trængende ud fra ansøgningens indhold og den vedlagte dokumentation.

Indberetning til SKAT

Vi indberetter økonomiske ydelser til SKAT som B-indtægt for ansøgeren eller - i visse tilfælde - for ansøgerens børn.

Ring, mail eller send besked

Har du spørgsmål til medlemskabet af DLF, er vi klar til at hjælpe dig.

 

Du kan ringe til medlemsservice på tlf: 33 69 63 00. Vi har åbent på telefonerne mandag - torsdag kl. 10.00-15.00 og fredag kl. 10.00-14.00.

 

Skriv til os 

Du kan skrive til os medlemsservice@dlf.org 

 

Som medlem kan du også sende os en besked via Min Side.