For tillidsvalgte og særlige medlemsgrupper Pensionister

Kontaktpersoner - Fraktion 4

Læs om hovedstyrelsesmedlem, kongresdelegerede og årsmøderepræsentanter.

Hovedstyrelsesmedlem

Jørn Kokkendorff, jkok@dlf.org

Kongresdelegerede

Pensionister m.fl. i Danmarks Lærerforenings fraktion 4 har valgt 10 kongresdelegerede for perioden den 1. april 2022 til den 31. marts 2024.

Har du brug for at kontakte din kongresdelegerede, så kontakt din lokale kreds.

Årsmøderepræsentanter

Hver af foreningens 11 forpligtende kredssamarbejder vælger fire repræsentanter til fraktion 4’s årsmøde.

Ud over de 44 lokalt valgte repræsentanter består årsmødet af fraktion 4's hovedstyrelsesmedlem og de kongresdelegerede fra fraktion 4.

 

Forretningsorden til møderne for de kongresdelegerede i fraktion 4

Hovedstyrelsens rammer og retningslinjer for forpligtende kredssamarbejder pr. januar 2023

Valg af delegerede