For tillidsvalgte og særlige medlemsgrupper Pensionister

Kontaktpersoner - Fraktion 4

Læs om hovedstyrelsesmedlem, kongresdelegerede og årsmøderepræsentanter.

Hovedstyrelsesmedlem

Jørn Kokkendorff, jkok@dlf.org

Kongresdelegerede

Pensionister m.fl. i Danmarks Lærerforenings fraktion 4 har valgt 10 kongresdelegerede for perioden den 1. april 2020 til den 31. marts 2022.

Har du brug for at kontakte din kongresdelegerede, så kontakt din lokale kreds.

Årsmøderepræsentanter

Ud over de nedenstående 44 lokalt valgte repræsentanter består årsmødet af fraktion 4's hovedstyrelsesmedlem og de kongresdelegerede fra fraktion 4.