For tillidsvalgte og særlige medlemsgrupper Pensionister

Valg af årsmødedeltagere fra fraktion 4

I henhold til § 14 i Danmarks Lærerforenings vedtægter er der udskrevet valg af 4 lokale årsmøderepræsentanter fra hvert af de 11 områder, hvori kredsene deltager i et forpligtende kredssamarbejde.

Repræsentanterne vælges af og blandt medlemmerne af fraktion 4 inden for det pågældende forpligtende kredssamarbejdes område.

Valget skal finde sted i november. Det enkelte forpligtende kredssamarbejde har ansvaret for valgets gennemførelse og fastsætter de nærmere regler for den praktiske afvikling af valget.

Valgets resultat i form af valgte og afgåede årsmødedeltagere sendes til kredsene i det forpligtende kredssamarbejde. De enkelte kredse registrerer ændringerne i medlemssystemet under ”Tillidsposter”.

Se retningslinjerne for valget (pdf)