Medlemskab og kontingent

Kontingent i Danmarks Lærerforening

Når du har meldt dig ind i Danmarks Lærerforening, skal du betale kontingent. Dit kontingent afhænger af hvilken kreds, du er tilknyttet og i visse situationer også, hvilken medlemsgruppe (fraktion), du tilhører.

Sådan fastsættes dit kontingent

Dit kontingent består af en central kontingentsats , der besluttes af kongressen og et kredskontingent, der fastsættes af den enkelte kreds. Kontingentet kan – i visse situationer – også afhænge af, hvilken medlemsgruppe/fraktion, du hører til.

Hvis du er medlem, kan du se dit samlede kontingent på Min Side 

Startmedlemskab – få rabat på dit kontingent

Hvis det er første gang, du melder dig ind i Danmarks Lærerforening, og du tilhører fraktion 1 eller 2, får du 50 % rabat på dit kontingent i de første seks måneder af medlemskabet. Rabatten omfatter både det centrale kontingent og kredskontingentet.

Hvis du tilhører fraktion 1 eller 2 og indmelder dig senere end tre måneder efter, at du har opnået ret til medlemskab, bortfalder muligheden for startmedlemskab (jfr. §3, stk. 3 i foreningens vedtægter).

Kontingentbetaling – tilmelding til Betalingsservice

Hvis du er medlem i en af de kredse, der tilbyder kontingentbetaling via Betalingsservice, eller du er omfattet af aftalen om dobbeltorganisering mellem Dansk Psykolog Forening og Danmarks Lærerforening, kan du tilmelde dig Betalingsservice og på den måde betale dit kontingent automatisk:

Bemærk: Når du tilmelder dig, bliver du bedt om at udfylde en debitorgruppe. Her skal du angive: 03000.

Hvad sker der, hvis du ikke betaler dit kontingent

Hvis du ikke har betalt dit kontingent efter anden rykker, vil du blive slettet som medlem med tre måneders restance. Du kan blive medlem igen, når du har betalt din restance eller aftalt en afdragsordning med Danmarks Lærerforening.