Medlemskab og kontingent Kontingent

Fritagelse for kontingentbetaling

Under særlige omstændigheder, kan du blive fritaget for at betale kontingent.

 

Du kan blive fritaget for kontingentbetaling, hvis du :

Har Orlov uden løn 

Der bevilges kontingentfritagelse for hele perioden. Det forudsættes, at medlemmet ikke er beskæftiget inden for foreningens organisationsområde eller modtager dagpenge m.m. Har tjenestefri 

Er selvforsørger og ikke til rådighed for arbejdsmarkedet  

Medlemmer, som i en periode er ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, bevilges kontingentfritagelse i denne periode, dog max 6 måneder. 

Har mistet retten til dagpenge 

Medlemmer, som har mistet retten til dagpenge, og som ikke kan oppebære kontanthjælp eller anden form for ydelse, bevilges kontingentfritagelse for en 6 måneders periode ad gangen.  

Frihedsberøvelse 

Der bevilges kontingentfritagelse for hele perioden.  

Værnepligt  

Der bevilges kontingentfritagelse for hele perioden. 

Får et Borgerligt ombud

Folketingsmedlem, borgmester eller lignende 

Særlige situationer  

Der kan desuden bevilges kontingentnedsættelse/-fritagelse i helt ekstraordinære situationer, fx ved alvorlig sygdom, tvangsauktion m.v. 

Ikke med tilbagevirkende kraft 

Der bevilges ikke kontingentfritagelse med tilbagevirkende kraft

Du søger om kontingentfritagelse ved at sende en mail til: medlemsservice@dlf.org