Medlemskab og kontingent Kontingent i Danmarks Lærerforening

Kongresvedtagelse om ændret kontingent i 2024 og 2025

Det centrale kontingent stiger med 6 kroner om måneden i 2024 og 2025

Foreningens kongres har i 2023 besluttet, at kontingentet stiger i 2024 og i 2025 med halvdelen af den forventede lønudvikling. Det svarer til 6 kr. om måneden for aktive medlemmer og lidt mindre for øvrige medlemsgrupper.

Stigningen skal ses i lyset af, at det centrale kontingent stort set har været holdt på samme beløb siden 2008. I samme periode er priserne steget med 30 pct, og der forventes fortsat stigende inflation de kommende år.

Kontingentstigningen er et blandt flere tiltag, foreningen har arbejdet med for at sikre en sund økonomi på sigt. Og med en stigning på halvdelen af lønudviklingen vil medlemmernes løn alt andet lige stige mere end kontingentet.