Medlemskab og kontingent Kontingent i Danmarks Lærerforening

Fraktioner

DLF's medlemmer er inddelt i fraktioner, afhængigt af deres ansættelsesform.

Fraktion 1:

Lærere uden ledelsesfunktioner

Fraktion 2:

Børnehaveklasseledere

Fraktion 3:

Medlemmer med ledelsesfunktioner

Fraktion 4:

Medlemmer på pension eller efterløn

Fraktion 5:

Medlemmer, der som lærerstuderende er optaget på et lærerseminarium eller som er studerende (Professions Bachelorer) i ernæring og sundhed


Medlemmer, der fratræder en stilling med ventepenge eller rådighedsløn, forbliver i deres hidtidige fraktion, men overføres til fraktion 4, når de overgår til pension eller efterløn.

 

Luk vindue