Kongres

Kongres september 2023

Danmarks Lærerforening afholder ordinær kongres 19.-21. september 2023.

Kongres november 2022

Danmarks Lærerforening holdt ordinær kongres 8.-9. november 2022.

Kongres november 2021

Danmarks Lærerforenings ordinære kongres 2021 blev afholdt i Tivoli Hotel & Congress Center 2.-4. november 2021.

Kongres december 2020

Danmarks Lærerforening holdt ekstraordinær kongres 8. december 2020. Den ekstraordinære kongres afvikledes virtuelt.

Kongres september 2020

Danmarks Lærerforenings ordinære kongres blev afholdt 23. september 2020 på Scandic Falkoner på Frederiksberg.

Kongres oktober 2024

DLF holder ordinær kongres den 29.-30. oktober 202...