Kongres

Kongres december 2020

Danmarks Lærerforening holdt ekstraordinær kongres 8. december 2020. Den ekstraordinære kongres afvikledes virtuelt.

Hent beslutningsreferatet fra kongressen (pdf)

Dagsorden

Kongressen behandlede de dagsordenspunkter, som ikke blev behandlet på den ordinære kongres 23. september 2020. Det er punkterne:

1. Mødets åbning og valg af dirigenter
2. Forretningsorden
5. Er vi gearet til fremtiden?
6. Balance i hovedkassens økonomi
7. Grøn omstilling
8. Folkeskolens udvikling
9. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter
11. Eventuelt

Livestream
Kongressen blev streamet live. De indledende taler fra de enkelte punkter kan findes på de tilsvarende undersider.