Kongres

Kongres september 2020

Danmarks Lærerforenings ordinære kongres blev afholdt 23. september 2020 på Scandic Falkoner på Frederiksberg.

Hent beslutningsreferatet fra kongressen (pdf)

DLF's kongres onsdag 23. september 2020 - formiddag

 

DLF's kongres onsdag 23. september 2020 - eftermiddag del 1 af 4

 

DLF's kongres onsdag 23. september 2020 - eftermiddag del 2 af 4

 

DLF's kongres onsdag 23. september 2020 - Eftermiddag del 3 af 4: Præsentation af formandskandidater + 1. afstemning

 

DLF's kongres onsdag 23. september 2020 - Eftermiddag del 4 af 4, 2. afstemning, resultat af formandsvalg samt afslutning

 

Ændret af mødeplan for kongressen

En enig hovedstyrelse besluttede 20. september, at den ordinære kongres som følge af COVID-19 skulle afholdes over én dag.

Kongressen behandlede 23. september alene de punkter, som vurderedes at have en politisk hastende karakter for foreningen:

Dagsorden

 1. Mødets åbning og valg af dirigenter
 2. Forretningsorden
 3. Arbejdstid
 4. Opstilling af krav til OK21
 5. Er vi gearet til fremtiden? (udsat til senere behandling)
 6. Balance i hovedkassens økonomi (udsat til senere behandling)
 7. Grøn omstilling (udsat til senere behandling)
 8. Folkeskolens udvikling (udsat til senere behandling)
 9. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter (udsat til senere behandling)
 10. Valg af formand
 11. Eventuelt.

Behandlingen af de øvrige kongresdagsordenspunkter genoptages på en ekstraordinær kongres, når forholdene tillader det.