Kongres

Kongres september 2023

Danmarks Lærerforening holdt ordinær kongres 19.-21. september 2023. Kongressen blev afholdt i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

Endelig dagsorden

1. Mødets åbning og valg af dirigenter

2. Forretningsorden

3. Formandens beretning

4. Strategiske målsætninger for 2024-2027

5. Opstilling af krav til OK24

6. A) Forslag om løn og honorarer til foreningens formand, foreningens næstformand, foreningens øvrige forretningsudvalgsmedlemmer samt til hovedstyrelsens øvrige almindelige medlemmer inkl. formanden for Lærerstuderendes Landskreds

6. B) Forslag til rammer for eksterne honorarer

7. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter

8. Årsrapport for 2021 og 2022

9. Fastsættelse af kontingentet for 2024 og kontingentramme for 2025

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Valg af formand

12. Valg af næstformand

13. Eventuelt.

Du kan hente '1.2 Rammeprogram for afvikling af kongressen' (pdf). De angivne tidspunkter er vejledende og med forbehold for, at dirigenterne undervejs i kongressen kan ændre på rækkefølgen af behandlingen af punkterne. 

 

Gæstetale ved KL's formand Martin Damm

 

Gæstetale ved stifter og protektor for Headspace Poul Nyrup Rasmussen

 

Gæstetale ved Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye