Kongres Kongres september 2023

04 - Strategiske målsætninger

Kongressen vedtog fælles strategiske målsætninger for hele Danmarks Lærerforening for hovedstyrelsesperioden 2024-2027

Kongressen belsuttede, at foreningen i den kommende hovedstyrelsesperiode vil arbejde med følgende fem strategiske målsætninger:

  • Der skal investeres i folkeskolen, så folkeskolen kan leve op til sit formål for alle elever og være en samfundsbærende institution.
  • Alle læreransatte i folkeskolen skal have en læreruddannelse og være fagligt opdaterede til gavn for lærerprofessionen, eleverne og samfundet.
  • Undervisningen i folkeskolen skal danne og uddanne eleverne til livsduelige mennesker og aktive medborgere i et demokratisk samfund.
  • Rammerne for medlemmernes arbejdsliv skal forbedres gennem nuværende og kommende aftaler og lovgivning, så medlemmerne har overskud i hverdagen og kan lykkes med deres opgaver.
  • Danmarks Lærerforening skal være en attraktiv fagforening og et stærkt professionsfagligt fællesskab, hvor nuværende og kommende generationer af medlemmer oplever en høj værdi af medlemskabet.

Læs mere i kongresvedtagelsen nedenfor. 

Vedtaget af kongressen

Kongresvedtagelse - 'Strategiske målsætninger for Danmarks Lærerforening for perioden 2024-2027' (pdf).