Kongres Kongres september 2023

05 - Opstilling af krav til OK24

Lukket kongres under behandlingen af krav til OK24

Hovedstyrelsen besluttede sit møde 12.-13. september 2023, at dagsordenspunktet på kongres 2023 om opstilling af krav til OK24 skulle afholdes som et lukket møde.

Jf. vedtægternes § 22, stk. 3, kan den beslutning træffes af enten kongressen eller af hovedstyrelsen.

Det betyder, at kongressen blev lukket for tilhørere under behandlingen af dagsordenspunktet, så foreningens interne drøftelser om  kravsopstillingen ikke kunne overværes af en bredere kreds.

Under lukkede dagsordenspunkter er der alene adgang til kongressen for:

  • Delegerede og suppleanter, herunder hovedstyrelsen og hovedstyrelsens suppleanter
  • Kredsstyrelsesmedlemmer, der ikke er delegerede, inkl. tillidsrepræsentanter i TR-kredsstyrelser.
  • Ansatte sagsbehandlere/konsulenter i sekretariatet, i kredsene og i LC
  • De til foreningen knyttede undervisere ved foreningens uddannelser

Der var en pause forud for behandlingen af overenskomstpunket, hvor alle forlod salen og tilhørerpladserne. Herefter var der adgangskontrol for henholdsvis salen og for tilhørerpladserne.