Formandskab og forretningsudvalg

Foreningens formand og næstformand vælges af kongressen for en fireårig periode. Forretningsudvalget er nedsat af hovedstyrelsen.

Foreningens formand og næstformand vælges af kongressen for en fireårig periode. Formanden, Anders Bondo Christensen, har det overordnede ansvar for sekretariatets virksomhed og for forenings politiske linje. Formanden leder hovedstyrelsesmøderne og er den daglige politiske leder.

Forretningsudvalget er nedsat af hovedstyrelsen og behandler bl.a. sager om foreningens økonomi, administration, repræsentationer og internationale forhold generelt. Derudover har udvalget en række rådgivende og koordinerende funktioner.

Sådan er forretningsudvalget sammensat:

  • Formand: Anders Bondo Christensen

  • Næstformand: Dorte Lange

  • Formand for overenskomstudvalget: Gordon Ørskov Madsen

  • Formand for undervisningsudvalget: Regitze Flannov

  • Formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget: Thomas Andreasen