Udvalg i Danmarks Lærerforening

Hovedstyrelsen nedsætter et forretningsudvalg og tre faglige udvalg, overenskomstudvalget, undervisningsudvalget og arbejdsmiljø- og organisationsudvalget.

Forretningsudvalget

 • Formand: Gordon Ørskov Madsen
 • Næstformand: Niels Jørgen Jensen
 • Formand for overenskomstudvalget: Morten Refskov
 • Formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget: Thomas Andreasen
 • Formand for undervisningsudvalget: Regitze Flannov

Overenskomstudvalg 

Formand for overenskomstudvalget: 
Morten Refskov

Øvrige medlemmer: 

 • Lars Busk Hansen
 • Niels Jørgen Jensen
 • Katrine Fylking
 • Charlotte Holm
 • Lisbeth Bøwes
 • Anders Liltorp

Arbejdsmiljø- og organisationsudvalg

Formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget: 
Thomas Andreasen

Øvrige medlemmer: 

 • Rikke Gierahn Andersen
 • Kristoffer Høyrup Sørensen
 • Jacob Svejstrup
 • Per Breckling
 • Jørn Kokkendorff

Undervisningsudvalg

Formand for undervisningsudvalget: 
Regitze Flannov

Øvrige medlemmer: 

 • Niels Lykke Lynnerup
 • Bjørn Hansen
 • Tine Agenskov
 • Lars Søltoft Buur Holmboe
 • Susanne Weisbjerg Vilstrup
 • Anneline Larsen