Digitalisering

Den øgede digitalisering af folkeskolen er et aktuelt emne i debatten om folkeskolens udvikling

De danske lærere er positive over for at inddrage it i undervisningen – og gør det. Der er således fortsat brug for at støtte kompetenceudvikling i retning af en mere fagdidaktisk og faglig integration af it i undervisningen, hvilket er i tråd med foreningens politik på området. 

 

Danmarks Lærerforening mener:

  • It kan skabe kvalitet i undervisningen og øge elevernes læring, hvis det bruges pædagogisk og didaktisk i fagene med udgangspunkt i fælles mål.
  • Alle kommuner og skoler bør have en plan for udviklingen af it i folkeskolen, således at de didaktiske aspekter inddrages.
  • Tiden er kommet til at rette opmærksomheden og resurserne mod skolens fag og brugen af it i fagene, hvor fokus hidtil har været på indkøb af elektroniske tavler, bærbare pc'ere, iPads mv. samt på de generelle it færdigheder i undervisningen. 

 

Digitalisering og kvalitet i undervisningen

I januar 2019 udkom rapporten "Digitalisering og kvalitet i undervisningen" – et katalog med gode eksempler fra hverdagen. Rapporten er resultatet af et samarbejde mellem DM, GL og DLF, som ønskede at undersøge, hvordan digitalisering kan understøtte kvaliteten i grundskolen, gymnasier og på videregående uddannelser. Formålet er at komme med konkrete eksempler på, hvordan digitalisering kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde til at udvikle undervisningen. Således skal projektet være med til at give underviserne en stemme i digitaliseringsdebatten, som kan give anledning til inspiration på de enkelte skoler og institutioner.