Tal og analyser

Danmarks Lærerforening laver løbende analyser og undersøgelser om medlemmerne og folkeskolen.

Gang Skole Broe

Medlemmernes udsathed for vold og trusler i folkeskolen

Mere end hvert tredje medlem af Danmarks Lærerforening har inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads og knap hvert tredje medlem har oplevet trusler om vold. Det viser tal fra Danmarks Lærerforenings medlemsundersøgelse 2023/24, som bygger på svar fra næsten 12.000 medlemmer.

Skole Udendørs Broe

Medlemmernes oplevelser med voldelige episoder mellem elever i folkeskolen

Danmarks Lærerforening har i samarbejde med TV2 udarbejdet en undersøgelse blandt lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen. Undersøgelsen viser, at knap halvdelen af lærerne og børnehaveklasselederne oplever voldelige episoder på daglig eller ugentlig basis og især indskolingen er hårdt ramt af voldelige episoder. 6 ud af 10 svarer endvidere, at de oplever flere episoder end for fem år siden.

Tavle Fag KH

Antallet af vikarer i folkeskolen er dobbelt så højt som for 10 år siden

I skoleåret 2022/2023 blev der anvendt timelønnede lærere (løse vikarer) i folkeskolen i et omfang, der svarer til 1.912 fuldtidsstillinger. Antallet af løse vikarer sidste skoleår er det næsthøjeste antal de sidste 10 år, og er dobbelt så højt som for 10 år siden. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL.

Alle analyser

2024

2023

2022

2021